16. 11. 2008


Algoritmizace a programování


Free Pascal


Cíl:
- Pochopit, co je to algoritmus
- Naučit se algoritmovat základní úlohy - posloupnost a větvení
- Algoritmy převádět na vývojové diagramy
- Algoritmy zapisovat v syntaxi jazyka PascalUčení programování patří mezi "těžké" předměty. Vyžaduje "logické" myšlení a nezapomínat na již získané znalosti. Zcela jistě nevystačíte jen se získanými znalostmi ve škole. Je potřeba se úlohám i cvičením pravidelně věnovat i doma.
V tomto předmětu se nenaučíte být profesionálními programátory. Můžete však získat základní dovednosti v analýze a řešení problémů, v precizním definování postupu řešení i vytváření vlastních jednuduchých aplikací.
Tyto dovednosti můžete využít v jakéholiv oblasti odborného i osobního života.