16. 11. 2008


Algoritmizace a programování


Free Pascal


Cíl:
- Poznat základní principy struktury programu v prostředí Free Pascal.
- Pochopit a zvládnout různé deklarace typů.
- Seznámit se se základními jednotkami (knihovnami) a s jejich procedurami a funkcemi.Prezentace na deklarace.

Řešený test na deklarace